MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 28. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(291/2010. X. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(298/2010. X. 20.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása
az ülésen került kiosztásra: (313/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Deák Imre a Jogi Bizottság elnöke

4. (2.b) A Képviselő-testület bizottsági tagjainak és tanácsnokainak megválasztása
az ülésen került kiosztásra: (317/2010. X. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítása
Az előterjesztés az ülésen került kiosztásra: (318/2010. X. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak lemondása, illetve új tagjainak megválasztása
Az előterjesztés az ülésen került kiosztásra: (319/2010. X. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

1. (13.) A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról
(szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2. (1.) A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(303/2010. X. 21.) az ülésen került kiosztásra: (315/2010. X. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. (2.c) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet felülvizsgálatára vonatkozó megbízásról
(305/2010. X. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. (3.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(301/1020. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. (4.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(302/1020. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(314/2010. X.27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. (5.) Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(308/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. (6.) Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkái végzésére irányuló vállalkozási szerződés” tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban
(304/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. (7.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása
az ülésen került kiosztásra: (312/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Határozati javaslat önkormányzati állásfoglalás kialakítására a Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése ügyében folyó előzetes vizsgálati eljáráshoz
az ülésen került kiosztásra: (311/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. (8.) Előterjesztés az „Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”
(306/2010. X. 21.) az ülésen került kiosztásra: (321/2010. X. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. (9.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
(295/2010. X.19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

13. (10.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
(296/2010. X. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

14. (11.) Javaslattétel a Hunyadi téri Vásárcsarnokkal és környezetével foglalkozó munkacsoport tagjaira és feladataira
(307/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

15. (12.) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(293/2010. X. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

16. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
Az ülésen került kiosztásra: (310/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. (14.) Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

18. (2.a) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendeletének módosítása
az ülésen került kiosztásra: (320/2010. X. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. szeptember 8-án megtartott igazgatósági ülésének jegyzőkönyve

(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra: (309/2010. X. 26.)

- A Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. augusztus 31-én megtartott felügyelő bizottsági ülésének jegyzőkönyve
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra: (316/2010. X. 28.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. október 21.


Hassay Zsófia
polgármester