MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 16. napján (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés, valamint „Terézváros Mestere”kitüntetés adományozására
(263/2010. 09. 06.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

2. Fromm Pál Emlékérem adományozása
(260/2010. 09. 01.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
(261/2010. 09. 01.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

4. Lakásfenntartási támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(266/2010. 09. 08.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(270/2010. 09. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
(271/2010. 09. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása
(264/2010. 09. 07.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

4. A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Alapító okiratának módosítása
(265/2010. 09. 07.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

5. Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 24. fszt. 4. és az I. 3. szám alatti lakásokkal, valamint az alagsor 29718/0/A/3 helyrajzi számú raktárral, továbbá az alagsor 29718/0/A/7 helyrajzi számú és a 29718/0/A/21 helyrajzi számú garázsokkal kapcsolatos elővásárlási jog
(267/2010. 09. 06.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

6. Budapest, VI. kerület Király u. 44. szám alatti, 29349/0/A/21 helyrajzi számú üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(268/2010. 09. 08.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

7. Javaslat a Budapest, VI. kerület Munkácsy Mihály utca 23. szám alatti épületben lévő 28303/0/A/12 helyrajzi számú, volt óvodahelyiség hasznosítására
Az ülésen kiosztott (273/2010. 09. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. A Képviselő-testület 100/2004. (III. 11.) és a hatályát módosító 38/2007. (I. 25.) számú határozatainak kiegészítése
(269/2010. 09. 09.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. A polgármester beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról
(Szóban)
Előterjesztő:
Verók István polgármester

10. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(262/2010. 09. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. szeptember 9.


Verók István
polgármester