Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. augusztus 17. napján (kedden) 16 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(241/2010. 08. 05.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(243/2010. 08. 09.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére, a Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala (kerület határ) – Dózsa György út (összefoglalóan Nyugati pályaudvar és környéke) által határolt területre
(227/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása
(228/2010. 08. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, és alapító okiratának módosítása
(229/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. augusztus 12.

Üdvözlettel:


dr. Zay Andrea sk.
elnök