Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. augusztus 19. napján (csütörtökön) 10 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(241/2010. 08. 05.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
(248/2010. 08. 12.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, II. kerület, Hárshegyi út 3. szám alatti, 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
(237/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztató:
- Megvalósítási tervezet a VI. kerület Terézváros parkfenntartásának önálló tevékenységi körben történő létrehozására
(242/2010. 08. 05.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. augusztus 12.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök