MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. augusztus 19-én (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: (259/2010. 08. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
az ülésen kiosztott anyag: (258/2010. 08. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

3. Temetési segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(224/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

4. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(225/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

5. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(223/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: dr. Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(241/2010. 08. 05.) az ülésen kiosztott anyag: (252/2010. 08. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(243/2010. 08. 09.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére, a Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala (kerület határ) – Dózsa György út (összefoglalóan Nyugati pályaudvar és környéke) által határolt területre
(227/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
(248/2010. 08. 12.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. Javaslat önkormányzati gazdasági társaságok 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóinak jóváhagyására, és a 2009. évi közhasznúsági jelentések elfogadására
(244/2010. 08. 11.)

[Az előterjesztés mellékletében szereplő, a 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti éves beszámolók a következők:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.,
- TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.,
- Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.,
- Terézvárosi Közbiztonsági Kft.,
- Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft.,és
- Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány]

Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása
(228/2010. 08. 22.) és az ülésen kiosztott anyag: (257/2010. 08. 19.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, és alapító okiratának módosítása
(229/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Izrael Ház biztonsági helyzete
(249/2010. 08. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. Budapest, VI. kerület, Bajza u. 54. (hrsz.: 28397) szám alatti, 3. albetétszámú, a Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 37-39. (hrsz.: 28984) szám alatti 11. albetétszámú, és a Budapest, VI. kerület Paulay Ede utca 18. (hrsz.: 29300) szám alatti 20. albetétszámú helyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes közös tulajdonba adása
(230/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti, 29267/0/A/14 és 29267/0/A/16 helyrajzi számú irodahelyiségek bérlője részére történő elidegenítésre
(231/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. Javaslat 4 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(232/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Budapest, VI. kerület, Benczúr utca 5. szám alatti, 2. albetétszámú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(233/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére
(234/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 43. I. emelet 12., a Budapest, VI. kerület Szív utca 64. I. emelet 8/A, és a Budapest, VI. kerület Aradi utca 64. III. emelet 38. szám alatti lakások vételárának megállapítása
(235/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. kerület, Lendvay utca. 23. félemelet 1., 2., és 3. szám alatti üres lakások árverésen történő értékesítésére
(236/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, II. kerület, Hárshegyi út 3. szám alatti, 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
(237/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület, Dózsa György út 100. szám alatti társas-házban lévő, 2. és 3. albetét számú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása
(238/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló Bp. VI. kerület Rózsa u. 74. szám alatti 28664/0/A/2 hrsz-ú pinceszinti raktárhelyiség elidegenítésére
(246/2010. 08. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. A Bp. VI. kerület Király u. 76. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29444/0/A/46 hrsz-ú földszinti 12 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyással
(245/2010. 08. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 33. IV. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(239/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. A 243/2008. (VI. 19.) kt határozat módosítása
az ülésen kiosztott anyag: (253/2010. 08. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról
(240/2010. 08. 04.)

Előterjesztő: Verók István polgármester

23. A polgármester beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett munkájáról
(szóban)
Előterjesztő:
Verók István polgármester

24. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
- Megvalósítási tervezet a VI. kerület Terézváros parkfenntartásának önálló tevékenységi körben történő létrehozására
az ülésen kiosztott anyag: (242/2010. 08. 05.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

Új napirendi pont (az ülésen került felvételre)

Budapest Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
(254/2010. 08. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. augusztus 12.


Verók István
polgármester