Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. augusztus 18. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(241/2010. 08. 05.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(243/2010. 08. 09.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére, a Podmaniczky utca – Teréz körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Bulcsú utca – MÁV terület – Vágány utca vonala (kerület határ) – Dózsa György út (összefoglalóan Nyugati pályaudvar és környéke) által határolt területre
(227/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása
(248/2010. 08. 12.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. Javaslat önkormányzati gazdasági társaságok 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolóinak jóváhagyására, és a 2009. évi közhasznúsági jelentések elfogadására
(244/2010. 08. 11.)

[Az előterjesztés mellékletében szereplő, a 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti éves beszámolók a következők:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.,
- TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt.,
- Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.,
- Terézvárosi Közbiztonsági Kft.,
- Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft.,és
- Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány]

Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tagjának lemondása, új tag megválasztása
(228/2010. 08. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, és alapító okiratának módosítása
(229/2010. 08. 02.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Izrael Ház biztonsági helyzete
(249/2010. 08. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. Budapest, VI. kerület, Bajza u. 54. (hrsz.: 28397) szám alatti, 3. albetétszámú, a Budapest, VI. kerület, Nagymező utca 37-39. (hrsz.: 28984) szám alatti 11. albetétszámú, és a Budapest, VI. kerület Paulay Ede utca 18. (hrsz.: 29300) szám alatti 20. albetétszámú helyiség társasházi tulajdonosok részére történő térítésmentes közös tulajdonba adása
(230/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti, 29267/0/A/14 és 29267/0/A/16 helyrajzi számú irodahelyiségek bérlője részére történő elidegenítésre
(231/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. Javaslat 4 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(232/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Budapest, VI. kerület, Benczúr utca 5. szám alatti, 2. albetétszámú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(233/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére
(234/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Budapest, VI. kerület, Eötvös utca 43. I. emelet 12., a Budapest, VI. kerület Szív utca 64. I. emelet 8/A, és a Budapest, VI. kerület Aradi utca 64. III. emelet 38. szám alatti lakások vételárának megállapítása
(235/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. kerület, Lendvay utca. 23. félemelet 1., 2., és 3. szám alatti üres lakások árverésen történő értékesítésére
(236/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, II. kerület, Hárshegyi út 3. szám alatti, 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
(237/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület, Dózsa György út 100. szám alatti társas-házban lévő, 2. és 3. albetét számú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adása
(238/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló Bp. VI. kerület Rózsa u. 74. szám alatti 28664/0/A/2 hrsz-ú pinceszinti raktárhelyiség elidegenítésére
(246/2010. 08. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. A Bp. VI. kerület Király u. 76. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 29444/0/A/46 hrsz-ú földszinti 12 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyással
(245/2010. 08. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 33. IV. emelet 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(239/2010. 08. 03.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. A 243/2008. (VI. 19.) kt határozat módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Vörösmarty u. 73. fszt. 4. (131/2010.)
2a/2. Szív u. 56. fsz. 5. (132/2010.)
2a/3. Szinyei M. P. u. 22-24. II. 62. (133/2010.)
2a/4. Bajza u. 64., B lh. II. 35. (134/2010.)
2a/5. Dessewffy u. 4. I. 5. (135/2010.)
2a/6. Podmaniczky u. 77. II. 7. (136/2010.)
2a/7. Weiner Leó u. 14. I. 3. (137/2010.)
2a/8. Teréz krt. 29. I. 12. (138/2010.)
2a/9. Weiner Leó u. 18. III. 25. (139/2010.)

b. Elidegenítés
2b/1. Csengery u. 78. fsz. 2. (140/2010.)
2b/2. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére (141/2010.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Király u. 28. III. 55. (127/2010.)
2c/2. Király u. 24. I. 6. (128/2010.)
2c/3. Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) II. 3/b. (129/2010.)
2c/4. Andrássy út 81. III. 3. (130/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Szondi u. 55. (123/2010.)

b. Elidegenítés
3b/1. Hunyadi tér 8. (124/2010.)

c. Elővásárlási jog
3c/1. Andrássy út 53. (121/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Andrássy út 5. (126/2010.)
4b/2. Bajcsy Zs. út 61. (125/2010.)

4b/3. Nagymező u. 41. (142/2010.)

4b/4. Dessewffy u. 16., Munkácsy M. u. 23., Paulay E. u. 39., Szalmás P. u. 7. (143/2010.)
4b/5. Hajós u. 41., Rippl R. u. 27. (144/2010.)

4b/6. Aradi u. 28., Dessewffy u. 26., Jókai u. 28., Király u. 86., Kmetty u. 14., Paulay E. u. 49., Podmaniczky u. 37., Szondi u. 37/C., Weiner L. u. 15. (145/2010.)
4b/7. Podmaniczky u. 91., Rózsa u. 80. (146/2010.)
4b/8. Bajcsy köz 3., Király u. 86., Szív u. 51. (147/2010.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (120/2010.)
5a/2. Beruházási előirányzat felhasználása (122/2010.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. augusztus 12.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök