Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. június 15. napján (kedden) 16 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(200/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása
(194/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló rendelet megalkotása
az ülésen kiosztott anyag (209/2010. 06. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. A közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők álláshelyeinek megszűntetésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
(196/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

22. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
140/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor képviselő

23. Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
141/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

30. Terézváros Kulturális Színtere támogatási szerződés teljesülése
(191/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

33. Belső vizsgálat indítása a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-nél
(190/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

34. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetéséről
(189/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. június 10.

Üdvözlettel:


dr. Zay Andrea sk.
elnök