Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. június 17. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(200/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. A közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők álláshelyeinek megszűntetésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
(196/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Döntés az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag (213/2010. 06. 16)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában
(184/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(183/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

10. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának jóváhagyására
(197/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(198/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
az ülésen kiosztott anyag (212/2010. 06. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Izrael Ház biztonsági helyzete
(205/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. A ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában kötött megállapodás módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Javaslat az Operaház által bérelt Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti 29231/0/A/19 hrszú helyiség ügyének rendezésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

34. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetéséről
(189/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

Tájékoztató:
- A 2010. I. negyedéves önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény
(199/2010. 06. 09.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. június 10.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök