MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. június 17. napján (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Javaslat Pro Urbe Budapest, Budapestért díjak, valamint a Papp László Budapest-Sportdíj adományozására
(193/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására
az ülésen kiosztott anyag (207/2010. 06. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A Gazdasági Bizottság új tagjának megválasztására
az ülésen kiosztott anyag (216/2010. 06. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság új tagjának megválasztására
az ülésen kiosztott anyag (217/2010. 06. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(200/2010. 06. 10.) és az ülésen kiosztott anyag (210/2010. 06. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása
(194/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló rendelet megalkotása
az ülésen kiosztott anyag (209/2010. 06. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Barta Tamás domborműves emléktáblája elhelyezésének jóváhagyása
(195/2010. 06. 08.) és az ülésen kiosztott anyag (206/2010. 06. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. A terézvárosi iskolák pedagógiai programjainak módosítása
(180/2010. 06. 03.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. A közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők álláshelyeinek megszűntetésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
(196/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Döntés az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag (213/2010. 06. 16)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában
(184/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

8/b. (32.) A közterületre kitelepült vendéglátó egységek dísznövényekkel történő díszítése a terézvárosi zöldfelület növelésének érdekében
(188/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia képviselő

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(183/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

10. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának jóváhagyására
(197/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(198/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
az ülésen kiosztott anyag (212/2010. 06. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Izrael Ház biztonsági helyzete
(205/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13/b. (29.) Javaslat a Budapest VI. kerület Lendvay u. 17. sz. előtti terelősziget elbontására
161/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

14. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti 29267/0/A/14 és 29267/0/A/16 hrszú irodahelyiségek bérlője részére történő elidegenítésre
(204/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Bajcsy- Zsilinszky út 7. és a Székely Bertalan u. 25. szám alatti 2 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(203/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat az Operaház által bérelt Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti 29231/0/A/19 hrszú helyiség ügyének rendezésére
az ülésen kiosztott anyag (219/2010. 06. 17)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 34. (hrsz: 28845) szám alatti 3. és 8. albetétek tárgyában, a Képviselő-testület által hozott 417/2003. (X. 9.), a 104/2004. (III. 11.), valamint a 450/2009. (XII. 17.) számú határozatok visszavonására és hozzájárulás társasházi tulajdonos részére történő térítésmentes átruházásukra
(186/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolásra
170/2010. (05. 20.) és az ülésen kiosztott anyagok (214/2010. 06. 17.) (215/2010. 06. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adására
156/2010. (05. 14.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán önkormányzati képviselő

20. A Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti társasházban lévő 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 helyrajzi számú ingatlanok ügyének rendezése
171/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
140/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor képviselő

22. Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
141/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

23. Ónodi Lászlóné Bp. VI. kerület Vasvári P. u. 5. mfszt. 1. szám alatti lakos bérleti jogviszonyának megszüntetése pénzbeli térítés ellenében
(179/2010. 06. 02.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Javaslat a Bp. VI. kerület Benczúr u. 5. szám alatti 2. albetét számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(181/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Budapest VI. kerület Andrássy út 54. fszt. 28820/0/A/8 hrszú. üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(182/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Javaslat 2 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(187/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
151/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Terézváros Kulturális Színtere támogatási szerződés teljesülése
(191/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

29. Szinyei M. u. 34. I. em. 21. bérlakás-lomtár ügye
(192/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő

30. Belső vizsgálat indítása a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-nél
(190/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

31. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetéséről
(189/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

32. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(185/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

33. A polgármester beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

34. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

(a meghívó 19-tól-23-ig, és a 28-29. napirendi pontjai a 2010. május 27-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre kerültek)

Tájékoztató:
- A 2010. I. negyedéves önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény
(199/2010. 06. 09.)
- Az alpolgármesteri jutalmazásokról
(220/2010. 06. 17.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. június 10.


Verók István
polgármester