Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2010. június 15. napján (kedden) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1. Javaslat Pro Urbe Budapest, Budapestért díjak, valamint a Papp László Budapest-Sportdíj adományozására
(193/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat a „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására
az ülésen kiosztott anyag (207/2010. 06. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(200/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítása

(194/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Barta Tamás domborműves emléktáblája elhelyezésének jóváhagyása
(195/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. A terézvárosi iskolák pedagógiai programjainak módosítása
(180/2010. 06. 03.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. A közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők álláshelyeinek megszűntetésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
(196/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
spik1 A 2010/II. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

spik2 Kerületi civil nap
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. június 10.

Üdvözlettel:


Balog Gábor sk
elnök