Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. június 16. napján (szerdán) 18 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
(200/2010. 06. 10.) és az ülésen kiosztott anyag (210/2010. 06. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról szóló rendelet megalkotása
az ülésen kiosztott anyag (209/2010. 06. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Döntés az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag (213/2010. 06. 16)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában
(184/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(183/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

10. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi beszámolójának jóváhagyására
(197/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(198/2010. 06. 09.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
az ülésen kiosztott anyag (212/2010. 06. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Izrael Ház biztonsági helyzete
(205/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. A ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában kötött megállapodás módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti 29267/0/A/14 és 29267/0/A/16 hrszú irodahelyiségek bérlője részére történő elidegenítésre
(204/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Bajcsy- Zsilinszky út 7. és a Székely Bertalan u. 25. szám alatti 2 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(203/2010. 06. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Javaslat az Operaház által bérelt Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti 29231/0/A/19 hrszú helyiség ügyének rendezésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 34. (hrsz: 28845) szám alatti 3. és 8. albetétek tárgyában, a Képviselő-testület által hozott 417/2003. (X. 9.), a 104/2004. (III. 11.), valamint a 450/2009. (XII. 17.) számú határozatok visszavonására és hozzájárulás társasházi tulajdonos részére történő térítésmentes átruházásukra
(186/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolásra
170/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Javaslat Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adására
156/2010. (05. 14.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán önkormányzati képviselő

21. A Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti társasházban lévő 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 helyrajzi számú ingatlanok ügyének rendezése
171/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
140/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor képviselő

23. Víz- és csatornadíj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
141/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

24. Ónodi Lászlóné Bp. VI. kerület Vasvári P. u. 5. mfszt. 1. szám alatti lakos bérleti jogviszonyának megszüntetése pénzbeli térítés ellenében
(179/2010. 06. 02.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Bp. VI. kerület Benczúr u. 5. szám alatti 2. albetét számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(181/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Budapest VI. kerület Andrássy út 54. fszt. 28820/0/A/8 hrszú. üzlethelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(182/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat 2 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(187/2010. 06. 07.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
151/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

29. Javaslat a Budapest VI. kerület Lendvay u. 17. sz. előtti terelősziget elbontására
161/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

30. Terézváros Kulturális Színtere támogatási szerződés teljesülése
(191/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

31. Szinyei M. u. 34. I. em. 21. bérlakás-lomtár ügye
(192/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő

34. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetéséről
(189/2010. 06. 08.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Mozsár u. 4. II. 8.
2a/2. Rózsa utca 73/B. fszt. 7.

c. Elővásárlási jog
2c/1. Nagymező u. 14. I. 6.

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Vörösmarty u. 45.

b. Elidegenítés
3b/1. Dessewffy u. 6.
3b/2. Székely B. u. 20.
3b/3. Vörösmarty u. 36.
3b/4. Weiner Leó u. 15.
3b/5. Javaslat 12 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
3b/6. Szív u. 28.
3b/7. Teréz krt. 27.
3b/8. Javaslat 15 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére.

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Határidő hosszabbítási kérelmek: Andrássy út 54., Anker köz 1-3., Anker köz 2-4., Csengery u. 39., Eötvös u. 4., Eötvös u. 23/B., Izabella u. 82., Király u. 24., Király u. 52., Király u. 58., Király u. 102., Paulay E. u. 21., Podmaniczky u. 39., Rippl R. u. 12., Rózsa u. 105., Székely B. u. 20., Szív u. 13., Szobi u. 5., Vörösmarty u. 75.
4b/2. Izabella u. 41.
4b/3. Rippl R. u. 27., Szófia u. 18.
4b/4. Aradi u. 16., Rózsa u. 63.
4b/5. Hajós u. 41., Szív u. 16.
4b/6. Nagymező u. 33.
4b/7. Csengery u. 58., Szív u. 56.

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5a/2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása (anyag az ülésen került volna kiosztásra, de az előterjesztő visszavonta)
5a/3. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő nemzeti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
5a/4. Beruházási előirányzatok felhasználása – Hunyadi téri Vásárcsarnokban veszélyeshulladék gyűjtőkonténer kihelyezése
5a/5. Javaslat a „Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára” című pályázat díjazására
5a/6. Vagyontárgy térítésmentes átadása
5a/7. Beruházási előirányzat felhasználása – Tóth Aladár Zeneiskola
5a/8. Beruházási előirányzatok felhasználása – sószoba kialakítása


Nem vették napirendre:
- Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére
- Beruházási előirányzat felhasználása – informatikai eszköz beszerzésének jóváhagyása

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. június 10.

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök