Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. május 27. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
149/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
150/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Javaslat a közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshelyeinek meghatározására
165/2010. (05. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi üzleti terv jóváhagyására
152/2010. (05. 13.) az ülésen kiosztott anyag: 173/2010. (05. 26.)
Előterjesztő:
Verók István polgármester

8. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi munkaterv jóváhagyására
163/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10.a Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására
153/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10.b A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítására
158/2010. (05. 18.) az ülésen kiosztott anyag: 174/2010. (05. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozó helyek működtetéséről
167/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
166/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása tárgyában
154/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
168/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
151/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adására
156/2010. (05. 14.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán önkormányzati képviselő

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolásra
170/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. A Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti társasházban lévő 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 helyrajzi számú ingatlanok ügyének rendezése
171/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest VI. kerület Lendvay u. 17. sz. előtti terelősziget elbontására
161/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

25. Víz- és csatorna díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
141/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. május 20.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök