MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. május 27. napján (csütörtökön) 11 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
147/2010.(05. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Javaslat a pedagógus ösztöndíjak odaítélésére
148/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
149/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása
az ülésen kiosztott anyag 176/2010. (05. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Egyéni képviselői indítvány polgármester jutalmazásának kérdésében
157/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

6. Fellebbezés nappali ellátás megszüntetése ügyében
145/2010. (05. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
150/2010. (05. 12.) és az ülésen kiosztott anyag 175/2010. (05. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2010. évi Kartájához
142/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása, működési engedély módosításának kezdeményezése
146/2010. (05. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
143/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Előterjesztés alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására
164/2010. (05. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Javaslat a közoktatási intézmények pedagógus és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshelyeinek meghatározására
165/2010. (05. 19.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi üzleti terv jóváhagyására
152/2010. (05. 13.) az ülésen kiosztott anyag: 173/2010. (05. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi munkaterv jóváhagyására
163/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10.a Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására
153/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10.b A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítására
158/2010. (05. 18.) az ülésen kiosztott anyag: 174/2010. (05. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.
és az ülésen kiosztott anyag 177/2010. (05. 27.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozó helyek működtetéséről
167/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
166/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása tárgyában
154/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Egyetértési jog gyakorlása Agárdy Gábor színművész domborműves emléktáblája elhelyezésének ügyében
155/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
168/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
151/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adására
156/2010. (05. 14.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán önkormányzati képviselő

20. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 34. (hrsz: 28845) szám alatti Alapító Okirat módosítására biztosított határidő meghosszabbítására
169/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolásra
170/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. A Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti társasházban lévő 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 helyrajzi számú ingatlanok ügyének rendezése
171/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest VI. kerület Lendvay u. 17. sz. előtti terelősziget elbontására
161/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő

24. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
140/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor képviselő

25. Víz- és csatorna díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása
141/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok

26. Terézváros Kulturális Színtere támogatási szerződés teljesülése
159/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

27. Belső vizsgálat indítása a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft-nél
160/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

28. Szinyei M. u. 34. I. em. 21. bérlakás-lomtár ügye
162/2010. (05. 18.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő

29. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
144/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

30. A polgármester beszámolója a legutóbbi ülés óta végzett munkáról
szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

31. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. május 20.


Verók István
polgármester