Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Bizottsága

 MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2010. május 25. napján (kedden) 12 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása
150/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2010. évi Kartájához
142/2010. (05. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

14. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
166/2010. (05. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása tárgyában
154/2010. (05. 13.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására
151/2010. (05. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
kör1 Javaslat pályázat kiírására környezettudtosságot erősítő programok megvalósítására a 2010. július 1. - 2011. május 15. közötti időszakban „Lakossági környezettudatos magatartást elősegítő programok” címmel
előterjesztő: dr. Szentpétery Lászlóné oktatásügyi és környezeti nevelési tanácsnok

kör2 Javaslat pályázat kiírására környezeti nevelési célok megvalósítására a 2010/2011. tanévben „Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára” címmel
előterjesztő: dr. Szentpétery Lászlóné oktatásügyi és környezeti nevelési tanácsnok

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. május 20.


Kordásné Matokanovic Lídia sk.
elnök