Budapest Főváros Terézváros

VI. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését

2010. május 26. napján (szerdán) 17 órakor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében


NAPIREND:


Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)


zárt ülés:


4. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Kft Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

az ülésen kiosztott anyag 172/2010. (05. 25.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


nyílt ülés:


1. A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010. (III. 1.) rendelet módosítása

150/2010. (05. 12.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


2. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és „Európai Autómentes Nap” 2010. évi Kartájához

142/2010. (05. 10.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


7. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi üzleti terv jóváhagyására

[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]

152/2010. (05. 13.) az ülésen kiosztott anyag: 173/2010. (05. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


8. Javaslat a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására és 2010. évi munkaterv jóváhagyására

163/2010. (05. 18.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


9. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadására

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.a Javaslat a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására, és a 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására

153/2010. (05. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


10.b A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítására

158/2010. (05. 18.) az ülésen kiosztott anyag: 174/2010. (05. 26.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


11. Javaslat a Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség 2009. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának és 2010. évi munkatervének jóváhagyására

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


12. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására.

(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Verók István polgármester


13. Döntés a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozó helyek működtetéséről

167/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester


14. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban

166/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


15. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása tárgyában

154/2010. (05. 13.)

Előterjesztő: Verók István polgármester


17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére

168/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester


18. Javaslat a Bp. II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan pályáztatás útján történő bérbeadására

151/2010. (05. 12.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester


19. Javaslat Budapest, VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlan használatba adására

156/2010. (05. 14.)

Előterjesztő: Markocsány Zoltán önkormányzati képviselő


20. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 34. (hrsz: 28845) szám alatti Alapító Okirat módosítására biztosított határidő meghosszabbítására

169/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester


21. Javaslat a Budapest, VI. kerület Andrássy út 21. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolásra

170/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester


22. A Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti társasházban lévő 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 helyrajzi számú ingatlanok ügyének rendezése

171/2010. (05. 20.)

Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester


23. Javaslat a Budapest VI. kerület Lendvay u. 17. sz. előtti terelősziget elbontására

161/2010. (05. 18.)

Előterjesztő: Czuppon Zsolt képviselő


24. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére

140/2010. (05. 10.)

Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor képviselő


25. Víz- és csatorna díj megállapításáról szóló rendelet megalkotása

141/2010. (05. 10.)

Előterjesztő: dr. Kékesi Tibor tanácsnok


28. Szinyei M. u. 34. I. em. 21. bérlakás-lomtár ügye

162/2010. (05. 18.)

Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő


Bizottsági előterjesztések


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések


a. Bérbeadás

2a/1. Izabella utca 45. fszt. 2. (76/2010.)

2a/2. Damjanich u. 56. fszt. 4. (77/2010.)

2a/3. Podmaniczky utca 47. I. em. 1. (78/2010.)

2a/4. Weiner Leó u. 14. fsz. 5. (79/2010.)

2a/5. Bajnok u. 31. II. 35. (80/2010.)

2a/6. Teréz krt. 29. I. 12. (81/2010.)


b. Elidegenítés

2b/1. Aradi utca 64. III. em. 38. (82/2010.)

2b/2. Vasvári Pál utca 3. II. em. 5. (83/2010.)


c. Elővásárlási jog

2c/1. Dessewffy u. 21. II. em. 8. (84/2010.)

2c/2. Káldy Gyula u. 6. II. em. 4. (85/2010.)

2c/3. Eötvös u. 11/A. II. em. 2. (86/2010.)

2c/4. Eötvös u. 11/A. III. em. 2. (87/2010.)


d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás –


f. Egyéb -


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

a. Bérbeadás -

b. Elidegenítés -

c. Elővásárlási jog -

d. Csere -

e. Tulajdonosi hozzájárulás –


f. Egyéb

3f/1. Javaslat a Plasticweb Kft. bérleti díj hátralékának részletekben történő megfizetésére (88/2010.)


4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek

a. Parkolási megváltási kérelmek -


b. Társasházi kérelmek

4b/1. Határidő hosszabbítási kérelmek: Andrássy út 81., Andrássy út 97., Jókai tér 7., Lendvay u. 12., Lovag u. 6., Munkácsy M. u. 27., Nagymező u. 26., Ó u. 4., Rózsa u. 76., Szinyei M. u. 12., Vasvári P. u. 3., Városligeti fs. 24., Zichy J. u. 30. (89/2010.)


5. Egyéb

5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (71/2010.)

5a/2. 2010. évi társasház-felújítási pályázat elbírálása (90/2010.)

5a/3. 2010. évi zöldterület-fejlesztési pályázat elbírálása (91/2010.)

5a/4. Tájékoztatás a Hunyadi téri Vásárcsarnok bérlőivel kapcsolatban (70/2010.)

5a/5. Beruházási előirányzatok felhasználása (72/2010.)

5a/6. Javaslat pályázat kiírására környezettudatosságot erősítő programok megvalósítására a 2010. július 1. - 2011. május 15. közötti időszakban Lakossági környezettudatos magatartást elősegítő programok” címmel (73/2010.)

5a/7. Javaslat pályázat kiírására környezeti nevelési célok megvalósítására a 2010/2011. tanévben Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára” címmel (74/2010.)

5a/8. Hozzájárulás nyomtatók beszerzéséhez (75/2010.)A 2b/1., 2b/2., 5a/1. és 5a/5. bizottsági előterjesztések melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.A 2b/1., 2b/2., 5a/1. és 5a/5. bizottsági előterjesztések melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2010. május 20.Frissítve: 2010. május 27.

 

Üdvözlettel:

 

 

Markocsány Zoltán sk

elnök