Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. április 27. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi zárszámadásról
(122/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

zárt ülés:

1. Döntés személyi kérdésekben
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

nyílt ülés:

1. A Képviselő-testületi ülés időpontja
(123/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

2. A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
(105/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(127/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(131/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Budapesti Rendőr Főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás módosítása
(106/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(107/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgáltatási Szerződésének elfogadására
(108/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. A Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(109/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
(132/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. április 22.

Üdvözlettel:


dr. Zay Andrea sk.
elnök