Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. április 29. napján (csütörtökön) 9 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi zárszámadásról
(122/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2. A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
(105/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. Budapesti Rendőr Főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás módosítása
(106/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. 2009. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
(103/2010. 04. 07.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények közötti Együttműködési Megállapodás
(113/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

14. „Hunyadi tér rekonstrukció I. üteme” bírság megtérítése
(124/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

15. Döntés egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról a Hunyadi téri vásárcsarnok Szolgáltatási koncessziójának tárgyában
(130/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

16. ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírása
ülésen kerül kiosztásra (135/2010.04.28:)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
(132/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

21. Pályázat kiírása épületek bérbeadás útján történő hasznosítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2010. január 1. - március 31. közötti időszakban
(121/2010. 04. 16.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. március 29-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyve
(129/2010. 04. 22.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. március 24-én megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(128/2010. 04. 22.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. április 22.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök