MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 29. napján (csütörtökön) 13 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Döntés személyi kérdésekben
ülésen kiosztott anyag (137/2010. 04. 29.)

2. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(104/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A Képviselő-testületi ülés időpontja
(123/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

2. A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
(105/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(127/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(131/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Budapesti Rendőr Főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás módosítása
(106/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

6. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(107/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgáltatási Szerződésének elfogadására
(108/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. 2009. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
(103/2010. 04. 07.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosítása
ülésen kiosztott anyag (138/2010. 04. 29.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. Előterjesztés közoktatási intézmények vezetőinek megbízására
[Valamennyi pályázó írásban hozzájárult az előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához
(33/2002. XI. 13. sz. önkormányzati rendelet 11. §)]
(111/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. A Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(109/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. A terézvárosi óvodák felülvizsgált helyi nevelési programjainak módosítása
(112/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények közötti Együttműködési Megállapodás
(113/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

14. „Hunyadi tér rekonstrukció I. üteme” bírság megtérítése
(124/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

15. Döntés egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról a Hunyadi téri vásárcsarnok Szolgáltatási koncessziójának tárgyában
(130/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

16. ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírása
ülésen kiosztott anyag (135/2010. 04. 28.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
(132/2010. 04. 22.) ülésen kiosztott anyag (136/2010. 04. 29.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. em. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(116/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. II. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(117/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Bp. VI. kerület Podmaniczky u. 67. szám alatti társasházban lévő 10. albetét számú helyiség a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tőketartalékába helyezésére
(119/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Pályázat kiírása épületek bérbeadás útján történő hasznosítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(120/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

23. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2010. január 1. - március 31. közötti időszakban
(121/2010. 04. 16.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. március 29-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyve
(129/2010. 04. 22.)
-
A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. március 24-én megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(128/2010. 04. 22.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. április 22.

 

Verók István
polgármester