Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. április 28. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2009. évi zárszámadásról
(122/2010. 04. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2. A lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
(105/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(127/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgáltatási Szerződésének elfogadására
(108/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Döntés egyszerű közbeszerzési eljárás indításáról a Hunyadi téri vásárcsarnok Szolgáltatási koncessziójának tárgyában
(130/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

16. ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírása
ülésen kerül kiosztásra (135/2010.04.28:)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Budapest VI. kerület 29102, valamint 29103 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VI., Ó utca 28. és Nagymező utca 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
(132/2010. 04. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 33. IV. em. 3. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(116/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy út 45. II. em. 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(117/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Bp. VI. kerület Podmaniczky u. 67. szám alatti társasházban lévő 10. albetét számú helyiség a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt tőketartalékába helyezésére
(119/2010. 04. 16.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Pályázat kiírása épületek bérbeadás útján történő hasznosítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Szondi u. 92. fsz. 8. (52/2010.)
2a/2. Rippl R. u. 38-40. II. 7/a. (53/2010.)
2a/3. Szondi utca 22. fszt. 1/a. (54/2010.)
2a/4. Szív u. 37. II. 18. (55/2010.)

b. Elidegenítés
2b/1. Eötvös utca 43. I. Emelet 12. (56/2010.)
2b/2. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére (57/2010.)
2b/3. Szondi u. 90. (58/2010.)
2b/4. Király u. 86. II. em. 12. (59/2010.)
2b/5. Aradi utca 16. I. emelet 1. (60/2010.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Káldy Gyula u. 1. III. 17. (50/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Szív u. 3-5. (45/2010.)

b. Elidegenítés
3b/1. Rózsa u. 50. (63/2010.)
3b/2. Városligeti fasor 8/c. (64/2010.)

f. Egyéb
3f/1. A Célkereszt Oktatási Bt. bérleti díj hátralékának részletekben történő megfizetése, valamint kamattartozásának elengedése (51/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Bajcsy Zs. Út 25. (46/2010.)
4b/2. Benczúr u. 10., Benczúr u. 48. és Vörösmarty u. 57. (47/2010.)
4b/3. Izabella u. 73. (48/2010.)
4b/4. Szinyei M. u. 27. (49/2010.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (44/2010.)
5a/2. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat területén a meglévő 83 db kutyapiszok gyűjtőláda és 96 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntésének meghozatala (69/2010.)
5a/3. A Terézvárosi Vásárcsarnok elárusító helyére kiírt pályázat elbírálása (61/2010.)
5a/4. Döntés informatikai eszköz beszerzéséről (68/2010.)
anyag az ülésen kerül kiosztásra
5a/5. Beruházási előirányzat felhasználása (62/2010.)
5a/6.
- Javaslat pályázat kiírására környezettudatosságot erősítő programok megvalósítására a 2010.július 1.–2011.május 15. közötti időszakban „Lakossági környezettudatos magatartást elősegítő programok” címmel. (levették napirendről)
- Javaslat pályázat kiírására környezeti nevelési célok megvalósítására a 2010/2011. tanévben „Környezettudatos magatartásra nevelés az oktatási intézmények számára” címmel
(levették napirendről)
5a/7 Terepgyakorlat pedagógusoknak Dél-Magyarországon a MOL Dunai Finomítójába, a Paksi Atomerőműbe, a Mecsek-hegyi Tubes kilátóba, valamint az Abaligeti barlangba 65/2010.)
5a/8 Javaslat a „Madarak és fák napja 2010” jeles környezetvédelmi nap megünneplésére Terézváros oktatási intézményeiben 66/2010.)
5a/9. Nyári természetvédelmi tábor (67/2010.)
5a/10 Hozzájárulás bérleti szerződés megkötéséhez (70/2010.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. április 22. 

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök