Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. március 23. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására
(94/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(82/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(83/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(96/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
[(93/2010. 03. 18.) az 1. és 2. melléklet az ülésen kerül kiosztásra]
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Önkormányzati követelések értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
(88/2010. 03. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. március 18.

Üdvözlettel:


dr. Zay Andrea sk.
elnök