Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. március 24. napján (szerdán) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására
(94/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(82/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(83/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(98/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(95/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(85/2010. 03. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
[(93/2010. 03. 18.) az 1. és 2. melléklet az ülésen kerül kiosztásra]
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Önkormányzati követelések értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
(88/2010. 03. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. Terézvárosi gyermektáboroztatás
(90/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

12. Terézváros kulturális színterének független szakértői vizsgálata
(91/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

13. Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Budapest VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatban
Az ülésen kiosztott anyag (101/2010. 03. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- A PreCONT Audit Kft által készített, a 2009. éves önkormányzati elszámolásról szóló könyvvizsgálói vélemény
(86/2010. 03. 16.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Felügyelő Bizottságának 2010. január 22-ei és 2010. február 15-ei jegyzőkönyve
(87/2010. 03. 16.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. március 18.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök