MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. március 25. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(76/2010. 03.10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Személyi ügy
(szóban)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására (levették napirendről)
(94/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(82/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(83/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(98/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(95/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(85/2010. 03. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(96/2010. 03. 18.) és az ülésen kiosztott anyagok (99/2010. 03. 24.) (100/2010. 03. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
[(93/2010. 03. 18.) az 1. és 2. melléklet az ülésen kerül kiosztásra]
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Önkormányzati követelések értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
(88/2010. 03. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar- Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai programjának módosítása
(74/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Terézvárosi gyermektáboroztatás (levették napirendről)
(90/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

12. Terézváros kulturális színterének független szakértői vizsgálata (levették napirendről)
(91/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

13. Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Budapest VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatban
Az ülésen kiosztott anyag (101/2010. 03. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat a Bp. VI. ker. Székely B. u. 12/a. tetőtér 1. szám alatti lakás VI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő többszörös bérlőkijelölési jog biztosítása tárgyában született 397/2009. (X. 22.) számú Kt határozat módosítására
(78/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Nagymező utca 49. számú társasházban lévő 18. albetét számú helyiség ismételt bérbeadására és bérleti díjának megállapítására
(77/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 53. szám alatti 29425/0/A/10 a 29425/0/A/12, valamint az Oktogon tér 3. szám alatti 29424/0/A/9 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő értékesítésére
(81/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1. szám alatti üres lakás árverésen történő értékesítésére
(80/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(75/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról
(szóban)
Előterjesztő:
Verók István polgármester

20. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- A PreCONT Audit Kft által készített, a 2009. éves önkormányzati elszámolásról szóló könyvvizsgálói vélemény
(86/2010. 03. 16.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Felügyelő Bizottságának 2010. január 22-ei és 2010. február 15-ei jegyzőkönyve
(87/2010. 03. 16.)
- Tájékoztató az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatással kapcsolatos hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás visszavonásáról
(97/2010. 03. 18.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. március 18.


Verók István
polgármester