Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2010. március 23. napján (kedden) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)
NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(76/2010. 03.10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

2. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(82/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2000. (V. 8.) rendelet módosítása
(83/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol, Magyar- Német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai programjának módosítása
(74/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Terézvárosi gyermektáboroztatás
(90/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

12. Terézváros kulturális színterének független szakértői vizsgálata
(91/2010. 03. 17.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

Bizottsági előterjesztések
spik1 A 2010. I. félévi tematikus pályázat kiírása az önszerveződő közösségek számára
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt1 Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése (zárt)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt2 Az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Derkovits Gyula Általános Iskola által szervezett „erdei iskola” program anyagi támogatása
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt3 Étkezés-kiegészítés a VI. kerületi iskolák tanulói számára
Előterjesztő: dr. Kissné Terstyánszky Irén osztályvezető

e1 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. március 18.

Üdvözlettel:


Balog Gábor sk
elnök