Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. március 24. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítására
(94/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(98/2010. 03. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(85/2010. 03. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
[(93/2010. 03. 18.) az 1. és 2. melléklet az ülésen kerül kiosztásra]
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Önkormányzati követelések értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
(88/2010. 03. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Javaslat egyetértési jog gyakorlására a Budapest VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatban
Az ülésen kiosztott (101/2010. 03. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat a Bp. VI. ker. Székely B. u. 12/a. tetőtér 1. szám alatti lakás VI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő többszörös bérlőkijelölési jog biztosítása tárgyában született 397/2009. (X. 22.) számú Kt határozat módosítására
(78/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Nagymező utca 49. számú társasházban lévő 18. albetét számú helyiség ismételt bérbeadására és bérleti díjának megállapítására
(77/2010. 03. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 53. szám alatti 29425/0/A/10 a 29425/0/A/12, valamint az Oktogon tér 3. szám alatti 29424/0/A/9 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő értékesítésére
(81/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. I. em. 1. szám alatti üres lakás árverésen történő értékesítésére
(80/2010. 03. 11.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Munkácsy M. u. 25. II. 9. (38/2010.)
2a/2. Szinyei M. u. 22-24. II. 84. (39/2010.)
2a/3. Szondi utca 38. II. Emelet 16. (40/2010.)
2a/4. Aradi utca 22. II. emelet 2/a. (41/2010.)
2a/5. Vörösmarty utca 48. III. emelet 26. (42/2010.)

b. Elidegenítés
2b/1. Teréz krt. 31. I. emelet 13. (36/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
b. Elidegenítés
3b/1. Ó u. 6. / Zichy J. u. 5. (35/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Andrássy út 2., Hajós u. 13-15. (32/2010.)
4b/2. Lovag u. 10., Városligeti fs. 40., Zichy J. u. 32. (33/2010.)
4b/3. Szondi u. 11. (34/2010.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (29/2010.)
5a/2. 2010. évi Társasház-felújítási pályázat kiírása (30/2010.)
5a/3. 2010. évi Zöldterület-fejlesztési pályázat kiírása (43/2010.)
5a/4. A Bp. VI., Szinyei M. P. u. 22-24. (Szondi u. 48-50.) szám alatti épület (37/2010.)
5a/5. Beruházási előirányzat felhasználása (31/2010.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. március 18. 

Üdvözlettel: 


Markocsány Zoltán sk
elnök