Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. február 23-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

zárt ülés:

1. Véleményezés a VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatban
(34/2010. II. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: (59/2010. II. 23.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

3. Fegyelmi eljárás megindítása
(36/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(47/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(39/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása
(43/2010. II. 17.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

11. Javaslat közterület használati megállapodás módosítására
(44/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.

Üdvözlettel:


dr. Zay Andrea
elnök