Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. február 24-én (szerdán) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi pénzügyi terve
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
Bizottságok határozat kivonatai

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (64/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(47/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(39/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(38/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az 1067 Budapest, Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér pótlólagos hangtechnikai eszközeinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
és az ülésen kiosztott anyag: (61/2010. II. 24.)
Előterjesztő
: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

7. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B -2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt magvalósítása” tárgyában
és az ülésen kiosztott anyag: (66/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Hunyadi tér rekonstrukció I. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás mellőzése
(37/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, és Deák Imre képviselő

9. „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
(54/2010. II. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

11. Javaslat közterület használati megállapodás módosítására
(44/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Pályázat közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására
(46/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Az önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális valamint gyermekjóléti intézmények vezetői 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(32/2010. II. 9.) és az ülésen kiosztott anyag (57/2010. II. 22.)
Előterjesztő:
Bajor Zoltán alpolgármester

16. A gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
(49/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(50/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 548/2000. (XI. 28.) Kt határozat módosítására
(45/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. január 20-án megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(41/2010. II. 16.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök