MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 25-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel
megtartandó kötött napirendű rendkívüli ülésére
[az ülés az SZMSZ 13. § (5) bekezdése alapján kerül összehívásra]

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:
1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi pénzügyi terve
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
A Városfejlesztési Ügynökség 2010. évi terve
A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
Bizottságok határozat kivonatai

Előterjesztés kiegészítés (71/2010. II. 25.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.

Aktuálizálva: 2010. 02. 25.


Verók István
polgármester