MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. február 25-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Véleményezés a VI. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatban
(34/2010. II. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: (59/2010. II. 23.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

3. Fegyelmi eljárás megindítása
(36/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (64/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(47/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(39/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2009. évi működéséről, a 2010. évi támogatás összegének meghatározása
(33/2010. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(38/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az 1067 Budapest, Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér pótlólagos hangtechnikai eszközeinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag: (61/2010. II. 24.)
Előterjesztő
: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

7. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B -2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt magvalósítása” tárgyában
az ülésen kiosztott anyag: (66/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Hunyadi tér rekonstrukció I. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás mellőzése
(37/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, és Deák Imre képviselő

9. „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
(54/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (73/2010. II. 25.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

10. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közötti együttműködési megállapodás jóváhagyása
(43/2010. II. 17.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

11. Javaslat közterület használati megállapodás módosítására
(44/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Pályázat közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására
(46/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 2010-2012 évi állami támogatására
(40/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Az önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális valamint gyermekjóléti intézmények vezetői 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(32/2010. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(53/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. A gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
(49/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyagok (57/2010. II. 22.) és (67/2010. II. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(50/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Budapest VI. kerület Izabella u. 87. szám alatti társasházban lévő, 1. 2. és 3. albetét számú helyiségek térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával
(42/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 548/2000. (XI. 28.) Kt határozat módosítására
(45/2010. II. 17.) és az ülésen kiosztott anyag: (70/2010. II. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(35/2010. II. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

21. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról
(48/2010. II. 18.)
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. január 20-án megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(41/2010. II. 16.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.


Verók István
polgármester