Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2010. február 23-án (kedden) 12 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) I. emeleti 104-es termében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Hunyadi tér rekonstrukció I. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás mellőzése
(37/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, és Deák Imre képviselő

9. „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
(54/2010. II. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.


Kordásné Matokanovic Lídia sk.
elnök