Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2010. február 23-án (kedden) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
(39/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai nappali melegedőjének 2009. évi működéséről, a 2010. évi támogatás összegének meghatározása
(33/2010. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Pályázat közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatására
(46/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Pályázat jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 2010-2012 évi állami támogatására
(40/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. Az önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, szociális valamint gyermekjóléti intézmények vezetői 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(32/2010. II. 9.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(53/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Bizottsági előterjesztések
okt1 Pedagógus ösztöndíj pályázat tematikájának meghatározása és meghirdetése
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.

Üdvözlettel:


Balog Gábor sk
elnök