Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. február 24-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(52/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi kulturális, sport- és szabadidős program tervezete
TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. 2010. évi pénzügyi terve
Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
Bizottságok határozat kivonatai

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(51/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (64/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet megalkotására
(47/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(38/2010. II. 16.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az 1067 Budapest, Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér pótlólagos hangtechnikai eszközeinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
és az ülésen kiosztott anyag: (61/2010. II. 24.)
Előterjesztő
: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

7. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B -2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt magvalósítása” tárgyában
és az ülésen kiosztott anyag: (66/2010. II. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. A Hunyadi tér rekonstrukció I. ütemével kapcsolatos közbeszerzési eljárás mellőzése
(37/2010. II. 16.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő, és Deák Imre képviselő

9. „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010-2011. évi parkfenntartási munkáinak elvégzése” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása
(54/2010. II. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

11. Javaslat közterület használati megállapodás módosítására
(44/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(53/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. A gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
(49/2010. II. 18.) és az ülésen kiosztott anyag (57/2010. II. 22.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(50/2010. II. 18.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Budapest VI. kerület Izabella u. 87. szám alatti társasházban lévő, 1. 2. és 3. albetét számú helyiségek térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyásával
(42/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 548/2000. (XI. 28.) Kt határozat módosítására
(45/2010. II. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Vörösmarty utca 62. fszt. 8. (3/2010.)*
2a/2. Aradi utca 28. I. em. 13. (13/2010.)
2a/3. Szinyei M. 22-24. II. em. 59. (14/2010.)
2a/4. Szív u. 50. I. 20. (15/2010.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Nagymező u. 14. I. em. 8. (16/2010.)
2c/2. Paulay Ede u. 14. III. 3. (17/2010.)

g. Egyéb
2g/1. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 33. II. emelet 15. szám alatti lakásra fennálló bérleti díjtartozás kamat összegének elengedésére (4/2010.)*

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
b. Elidegenítés
3b/1. Weiner L. u. 13. (5/2010.*)
3b/2. Vörösmarty u. 58/A. (6/2010.)
*
3b/3. Ó u. 11. / Lázár u. 12. (19/2010.)
3b/4. Javaslat 5 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (20/2010.)
3b/5. Javaslat 10 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (21/2010.)

c. Elővásárlási jog
3c/1. Király u. 28. (22/2010.)

e. Tulajdonosi hozzájárulás -
3e/1. Eötvös u. 10. (22/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Andrássy út 77. (7/2010.)*
4b/2. Nagymező u. 34., 36. (8/2010.)*
4b/3. Kmety u. 18., Lázár u. 20., Teréz krt. 45. (9/2010.)*
4b/4. Oktogon tér 3. (10/2010.)*
4b/5. Bajza u. 45., Szinyei M. u. 18. (26/2009.)
4b/6. Izabella u. 41., Lovag u. 10.
(27/2009.)
4b/7. Király u. 108., Rippl R. u. 28., Zichy J. u. 38.
(28/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2/2010.)*
5a/2. Javaslat a 45/2009. (02. 25.) számú Gazdasági Bizottsági határozat végrehajtási határidejének módosítására (25/2010.)
5a/3. Előterjesztés Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat fenntartásában lévő kutyapiszok gyűjtőláda és zacskóadagolók üzemeltetésére közbeszerzési eljárás megindításáról (24/2010.)
5a/4. Tájékoztatás a Környezetvédelmi Bizottság 36/2009. VI. 23. határozatban meghatározott és fel nem használt összeg átcsoportosítása (11/2010.)
*
5a/5. Felsőerdősor 20. gyorsétterem ügye - a 143/2009. (12. 17.) pen. határozat

*Az előterjesztések Gazdasági Bizottság 2010. január 27-i ülésének meghívójával már korábban kiküldésre kerültek, így kérem, hogy ezeket hozzák magukkal.

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. február 18.

Üdvözlettel:

 

Markocsány Zoltán sk
elnök