Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2010. január 26-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Gazdasági Bizottság tagjának és elnökének megválasztása
(17/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

2. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
(16/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

3. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
(19/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

4. Fegyelmi eljárás megindítása
(20/2010. 01. 18.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(2/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása
(4/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 26.) rendelet módosítása
(5/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak, tandíjak és egyéb szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
(6/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6.a Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(18/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő

6.b Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(21/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

9. Együttműködési megállapodás kötése az LP. Média Kft.-vel helyi Kábel Tv tárgyában
(22/2010. 01. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. január 21.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök