Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. január 28-án (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

2. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
(16/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(2/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Állásfoglalás a 2010. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet tervezetről
(3/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 26.) rendelet módosítása
(5/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak, tandíjak és egyéb szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
(6/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6.a Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(18/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő

6.b Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(21/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

7. A megbízott magasabb vezetők 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(13/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
(15/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Együttműködési megállapodás kötése az LP. Média Kft.-vel helyi Kábel Tv tárgyában
(22/2010. 01. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. A gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
(24/2010. 01. 21.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. január 21.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök