MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. január 28-án (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Gazdasági Bizottság tagjának és elnökének megválasztása
(17/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

2. Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása
(16/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

3. Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tag megválasztása
(19/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

3/b. Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság elnökének és alelnökének megválasztása
(szóban)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán frakcióvezető

4. Fegyelmi eljárás megindítása
(20/2010. 01. 18.)
Előterjesztők: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

5. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(1/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(2/2010. 01. 14.) és az ülésen kiosztott (27/2010. 01. 26.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Állásfoglalás a 2010. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet tervezetről
(3/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása
(4/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 26.) rendelet módosítása
(5/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak, tandíjak és egyéb szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
(6/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6.a Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(18/2010. 01. 18.) és az ülésen kiosztott (26/2010. 01. 27.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő

6.b Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(21/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

7. A megbízott magasabb vezetők 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(13/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
(15/2010. 01. 18.) és az ülésen kiosztott (30/2010. 01. 28.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Együttműködési megállapodás kötése az LP. Média Kft.-vel helyi Kábel Tv tárgyában
(22/2010. 01. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

10. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
/az ülésen kiosztott (31/2010. 01. 28.) anyag/
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Részvétel a „Tudásdepó–Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartótanulás érdekében című pályázaton Kódszám: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR (Közép-Magyarországi Régió)
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Bajor Zoltán polgármester

12. A gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
(24/2010. 01. 21.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek
és az ülésen kiosztott (28/2010. 01. 27.) és (29/2010. 01. 28.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Ismételt közbeszerzési eljárás megindítása a 1067 Budapest, Eötvös u. 10. pótlólagos hangtechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában
(7/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14. Budapest, VI. kerület Dózsa György út 88. szám alatt kivett-szálloda elnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(23/2010. 01. 21.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Rózsa utca 52. szám alatti társasházban lévő 25. albetét számú helyiség bérbeadására
(9/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. A Budapest VI. kerület Szinyei Merse Pál u. 25. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28427/0/A/9 hrsz-ú földszinti 14 m2 alapterületű raktár helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyással
(8/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(11/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

20. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
dr. Kékesi Tibor közterületi rendért felelős tanácsnok beszámolója
(12/2010. 01. 14.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. január 21.


Verók István
polgármester