Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2010. január 26-án (kedden) 15 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

5. Vállalkozó házi gyermekorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(1/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(2/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása
(4/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 1/2004. (I. 26.) rendelet módosítása
(5/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. Közoktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak, tandíjak és egyéb szolgáltatási díjak megállapításáról szóló 19/2009. (VI. 29.) rendelet módosítása
(6/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A megbízott magasabb vezetők 2010. évi prémium feladatainak kiírása
(13/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
(15/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Együttműködési megállapodás kötése az LP. Média Kft.-vel helyi Kábel Tv tárgyában
(22/2010. 01. 20.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Részvétel a „Tudásdepó–Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartótanulás érdekében című pályázaton Kódszám: TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR (Közép-Magyarországi Régió)
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Bajor Zoltán polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. január 21.

Üdvözlettel:


Balog Gábor sk
elnök