Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2010. január 27-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(2/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6.a Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(18/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Markocsány Zoltán képviselő

6.b Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló módosított 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(21/2010. 01. 18.)
Előterjesztő: Wertán Zsolt Zoltán képviselő és Deák Imre képviselő

10. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt és a TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Ismételt közbeszerzési eljárás megindítása a 1067 Budapest, Eötvös u. 10. pótlólagos hangtechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában
(7/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14. Budapest, VI. kerület Dózsa György út 88. szám alatt kivett-szálloda elnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(23/2010. 01. 21.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Rózsa utca 52. szám alatti társasházban lévő 25. albetét számú helyiség bérbeadására
(9/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. A Budapest VI. kerület Szinyei Merse Pál u. 25. szám alatti önkormányzati tulajdonú 28427/0/A/9 hrsz-ú földszinti 14 m2 alapterületű raktár helyiség térítésmentes közös tulajdonba adása önálló albetétben történő meghagyással
(8/2010. 01. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Vörösmarty utca 62. fszt. 8.

g. Egyéb
2g/1. Javaslat a Budapest, VI. kerület Eötvös utca 33. II. emelet 15. szám alatti lakásra fennálló bérleti díjtartozás kamat összegének elengedésére.

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
b. Elidegenítés
3b/1. Weiner L. u. 13.
3b/2. Vörösmarty u. 58/A.

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Andrássy út 77.
4b/2. Nagymező u. 34., 36.
4b/3. Kmetty u. 18., Lázár u. 20., Teréz krt. 45.
4b/4. Oktogon tér 3.

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5a/2. Felsőerdősor 20. gyorsétterem ügye - a 143/2009. (12. 17.) pen. határozat
5a/3. Előterjesztés Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat fenntartásában lévő kutyapiszok gyűjtőláda és zacskóadagolók üzemeltetésére közbeszerzési eljár megindításáról
(anyag az ülésen kerül kiosztásra)
5a/4. Előterjesztés Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat parkfenntartás közbeszerzési eljár megindításáról
(anyag az ülésen kerül kiosztásra)
5a/5. Tájékoztatás a Környezetvédelmi Bizottság 36/2009. VI. 23. határozatban meghatározott és fel nem használt összeg átcsoportosítása

Budapest, 2010. január 21.

Üdvözlettel:


dr. Kékesi Tibor
alelnök