Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. december 15-én (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. A Köztisztviselőkről szóló törvény előírásainak betartása
(406/2009. XII. 7.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(416/2009. XII. 9.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A 2010. évre vonatkozó teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása
(413/2009. XII.8.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(404/2009. XII. 7.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő: Verók István polgármester

14. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálására
(412/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. december 10.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök