MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. december 17-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Fegyelmi eljárás megindítása
ülésen kiosztott anyagok (426/2009. XII. 17.) (428/2009. XII. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Fegyelmi eljárás megindítása
ülésen kiosztott anyagok (427/2009. XII. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
(400/2009. XII. 3.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Megjegyzés: a zárt 1. napirend kiküldött anyaga okafogyottá, vált, ezért levették napirendről:
A Köztisztviselőkről szóló törvény előírásainak betartása (406/2009. XII. 7.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(416/2009. XII. 9.) és az ülésen kiosztott anyag (425/2009. XII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat térítési szabályzatának jóváhagyása
(409/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Közcélú foglalkoztatás folyamatosságának biztosítása
(403/2009. XII. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(408/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás ismételt megindítása az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B -2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása” tárgyában
(410/2009. XII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér hangtechnika beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(423/2009. XII. 14.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

7. A 2010. évre vonatkozó teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása
(413/2009. XII.8.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(404/2009. XII. 7.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek
és az ülésen kiosztott anyag (424/2009. XII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Javaslat a Képviselő-testület 417/2003. (X. 9.) és 104/2004. (III. 11.) számú határozatainak megerősítésére
(405/2009. XII. 7.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. Budapest, VI. ker. Andrássy út 84. I. emelet 5. szám alatti lakás elidegenítése
(419/2009. XII. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. Javaslat a Budapest, VI. ker. Rózsa utca 52. szám alatti társasházban lévő 25. albetét bérbeadására
(414/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Budapest, VI. ker. Szondi utca 11. szám alatti társasházban lévő 34. és 35. albetét számú helyiségek ismételt bérbeadására
(407/2009. XII.8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(411/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálására
(412/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(402/2009. XII. 3.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2009. szeptember 1. és december 10. közötti időszakban
(418/2009. XII. 10.)

Új anyagok:

- Véleményezési jog gyakorlása az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége épületének homlokzatán felállítandó domborműves Podmaniczky-emléktábla ügyében, ill. köztéri műalkotás létrehozására tett felajánlás
(422/2009. XII. 14.)

- Interpelláció: „Vajon Alkotmányozó hatalom-e Terézváros Polgármestere?” címmel
Előterjesztő: Deák Imre képviselő (421/2009. XII. 14.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. december 10.

Aktuálizálva: 2009. december 17.

 

Verók István
polgármester