Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. december 16-án (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(416/2009. XII. 9.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

4. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(408/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás ismételt megindítása az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B -2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása” tárgyában
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

6. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér hangtechnika beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

7. A 2010. évre vonatkozó teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása
(413/2009. XII.8.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(404/2009. XII. 7.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő: Verók István polgármester

9. Javaslat a Képviselő-testület 417/2003. (X. 9.) és 104/2004. (III. 11.) számú határozatainak megerősítésére
(405/2009. XII. 7.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

10. Budapest, VI. ker. Andrássy út 84. I. emelet 5. szám alatti lakás elidegenítése
(419/2009. XII. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

11. Javaslat a Budapest, VI. ker. Rózsa utca 52. szám alatti társasházban lévő 25. albetét bérbeadására
(414/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

12. Javaslat a Budapest, VI. ker. Szondi utca 11. szám alatti társasházban lévő 34. és 35. albetét számú helyiségek ismételt bérbeadására
(407/2009. XII.8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

13. Javaslat a bérlővel terhelt, Budapest, VI. ker. Dalszínház utca 8. szám alatti 29231/0/A/19. hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(411/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálására
(412/2009. XII. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Aradi utca 22. fszt. 10. (198/2009.)
2a/2. Bajnok u. 24. III. emelet 21. (199/2009.)
2a/3. Rippl R. u. 38-40. félemelet 7/a. (200/2009.)
2a/4. Székely B. u. 24. II. 40. (201/2009.)
2a/5. Szinyei Merse Pál utca 22-24. I. emelet 32. (202/2009.)
2a/6. Vasvári P. u. 3. I. emelet 3. (203/2009.)

b. Elidegenítés
2b/1. Rózsa utca 64. félemelet 13. (204/2009.)
2b/2. Eötvös utca 35. II. emelet 15. (205/2009.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Andrássy u. 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) III. emelet 3/a. (206/2009.)
2c/2. Nagymező u. 14. III. emelet 29. (207/2009.)

d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Egyéb -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás -
b. Elidegenítés
3b/1. Dalszínház u. 8. (208/2009.)
3b/2. Szondi u. 75., Szív u. 50. (209/2009.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
a. Parkolóhely megváltás -
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Izabella u. 39/B. (194/2009.)
4b/2. Nagymező u. 10. (195/2009.)
4b/3. Rózsa u. 46., Szegfű u. 5., Szófia u. 24. (196/2009.)
4b/4. Podmaniczky u. 69. (197/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (192/2009.)
5a/2. Környezetvédelmi szakirodalom, játék és eszközfejlesztés, valamint környezetbarát technológia terjesztése a kerületi oktatási intézményekben (193/2009.)

Budapest, 2009. december 10.

Üdvözlettel:


Pócs Attila sk.
elnök