Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. november 24-én (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(392/2009. XI. 18.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő: Verók István polgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(370/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára; Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről
(385/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) számú rendelet módosítása
(367/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(372/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(386/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
(368/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása
(382/2009. XI. 16.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia képviselő

8 Rendelet alkotás igazgatási szünet elrendeléséről
(387/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

9. Üzletek éjszakai nyitva tartása

18. Döntés a „Terézváros” újság kiadásáról
(391/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. november 19.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök