Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2009. november 25-én (szerdán) 15 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(392/2009. XI. 18.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő: Verók István polgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(370/2009. XI. 10.) és az ülésen kiosztott anyag (397/2009. XI. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára; Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről
(385/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) számú rendelet módosítása
(367/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(386/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

11. Javaslat a parkolás gazdálkodás üzemeltetésének megoldására
(388/2009. XI. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (394/2009. XI. 24.)
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnikai beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
és az ülésen kiosztott anyag
(395/2009. XI. 24.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

13. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér hangtechnika beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/a. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása” tárgyában
(389/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/b. Javaslat „az ÁROP 3.A.1. Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázati felhíváson, kódszám: TÁMOP-3.1.5-09/A/1
(381/2009. XI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(390/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi Belső Ellenőrzési Terve
(366/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. Döntés a „Terézváros” újság kiadásáról
(391/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

20. Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó egyetértési jog gyakorlása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztés:
pen1 Felsőerdősor 20. szám alatti helyiség ügye

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2009. szeptember 28-ai jegyzőkönyve
(369/2009. XI. 10.)

- 2009. I-III. negyedéves önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása
(379/2009. XI.12.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. november 19.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök