MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. november 26-án (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(392/2009. XI. 18.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő: Verók István polgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(370/2009. XI. 10.) és az ülésen kiosztott anyag (397/2009. XI. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára; Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről
(385/2009. XI. 17.) és az ülésen kiosztott anyagok:
Intézményi egyeztető jkv
Kisebbségi egyeztető jkv
Bizottsági kivonatok
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) számú rendelet módosítása
(367/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(372/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(386/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
(368/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása
(382/2009. XI. 16.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia képviselő

8 Rendelet alkotás igazgatási szünet elrendeléséről
(387/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

9. Üzletek éjszakai nyitva tartása

10. VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása
(383/2009. XI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Javaslat a parkolás gazdálkodás üzemeltetésének megoldására
(388/2009. XI. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (394/2009. XI. 24.)
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnikai beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban és az ülésen kiosztott anyag
(395/2009. XI. 24.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

13. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér hangtechnika beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/a. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása” tárgyában
(389/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/b. Javaslat „az ÁROP 3.A.1. Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Részvétel a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázati felhíváson, kódszám: TÁMOP-3.1.5-09/A/1
(381/2009. XI. 16.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(390/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

17. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi Belső Ellenőrzési Terve
(366/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

18. Döntés a „Terézváros” újság kiadásáról
(391/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

19. Javaslat közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2010/2011. tanévtől
(362/2009. X. 30.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó egyetértési jog gyakorlása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. A Budapest, VI. ker. Eötvös utca 34. szám alatti, 28845/0/A/3 hrsz.-ú raktárhelyiség és a 28845/0/A/8 hrsz.-ú szükséglakás térítésmentes tulajdonba adása tárgyában hozott 417/2003. (X. 9.) és 104/2004. (III. 11.) számú Képviselő-testületi határozatok visszavonása és javaslat az árverés útján történő értékesítésükre
(374/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 56. szám alatti, 28819/0/A/1 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(377/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest, VI. ker. Aradi utca 29. szám alatti társasházban lévő, 28710/0/A/25 hrsz.-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 428/2008. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
(378/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. ker. Andrássy út 84. I. emelet 5. szám alatti lakás elidegenítése
(376/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. ker. Izabella utca 74. fszt. 8. szám alatti lakás elidegenítése
(375/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Javaslat bérlővel terhelt, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(393/2009. XI. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Bp. VI. kerület, Szófia u. 23. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérbeadására.
(384/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(371/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

29. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

30. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2009. szeptember 28-ai jegyzőkönyve
(369/2009. XI. 10.)

- 2009. I-III. negyedéves önkormányzati elszámolásról készült könyvvizsgálói vélemény átadása
(379/2009. XI.12.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. november 19.

 

Verók István
polgármester