Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. november 25-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Zárt ülés:

1. Gazdasági társaságok átvilágításának eredménye
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(392/2009. XI. 18.) és ide kattintva az átvilágítások anyagai letölthetőek.
Előterjesztő:
Verók István polgármester

Nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(370/2009. XI. 10.) és az ülésen kiosztott anyag (397/2009. XI. 25.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára; Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről
(385/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) számú rendelet módosítása
(367/2009. XI. 10.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(372/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 25/2004. (V. 25.) rendelet, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(386/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

11. Javaslat a parkolás gazdálkodás üzemeltetésének megoldására
(388/2009. XI. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (394/2009. XI. 24.)
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnikai beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban és az ülésen kiosztott anyag
(395/2009. XI. 24.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

13. Eljárást lezáró döntés a 1067 Budapest, Eötvös utca 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér hangtechnika beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/a. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés az „Államreform Operatív Program keretén belül az ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 szám alatt a Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban címen elnyert támogatásból megvalósuló projekt megvalósítása” tárgyában
(389/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

14/b. Javaslat „az ÁROP 3.A.1. Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(390/2009. XI. 18.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

20. Budapest, VI. kerület Király u. 40. szám alatti ingatlanra vonatkozó egyetértési jog gyakorlása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. A Budapest, VI. ker. Eötvös utca 34. szám alatti, 28845/0/A/3 hrsz.-ú raktárhelyiség és a 28845/0/A/8 hrsz.-ú szükséglakás térítésmentes tulajdonba adása tárgyában hozott 417/2003. (X. 9.) és 104/2004. (III. 11.) számú Képviselő-testületi határozatok visszavonása és javaslat az árverés útján történő értékesítésükre
(374/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 56. szám alatti, 28819/0/A/1 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(377/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest, VI. ker. Aradi utca 29. szám alatti társasházban lévő, 28710/0/A/25 hrsz.-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 428/2008. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására
(378/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Budapest, VI. ker. Andrássy út 84. I. emelet 5. szám alatti lakás elidegenítése
(376/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. Budapest, VI. ker. Izabella utca 74. fszt. 8. szám alatti lakás elidegenítése
(375/2009. XI. 12.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

26. Javaslat bérlővel terhelt, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz.-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(393/2009. XI. 19.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Bp. VI. kerület, Szófia u. 23. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérbeadására.
(384/2009. XI. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Aradi utca 16. I. emelet 1. (169/2009.)
2a/2. Aradi utca 22. fszt. 10. (170/2009.)
2a/3. Bajnok u. 22. fsz. 4. (171/2009.)
2a/4. Eötvös utca 43. I. emelet 12. (172/2009.)
2a/5. Izabella utca 43. fszt. 5. (173/2009.)
2a/6. Rippl R. u. 21. III. 1. (174/2009.)
2a/7. Eötvös u. 44. I. 8. (175/2009.)

b. Elidegenítés
2b/1. Eötvös utca 35. II. emelet 15. (176/2009.)

c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Egyéb -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Szondi u. 86.; Révay u. 2. (Bajcsy-Zs. út 15/a.) (177/2009.)

b. Elidegenítés
3b/1. Szív u. 50. (178/2009.)
3b/2. Lázár u.14. (179/2009.)
3b/3. Szondi u. 75. (180/2009.)
3b/4. Javaslat 11 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére (181/2009.)
és az ülésen kiosztott anyag (394/2009. XI. 24.)
3b/5. Javaslat 3 db önkormányzati tulajdonú, tetőtéri albetét árverés útján történő értékesítésére (182/2009.)

c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Funkcióváltás -
g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
a. Parkolóhely megváltás -
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Nagymező u. 41., Rózsa u. 76., Székely M. u. 9. (183/2009.)
4b/2. Benczúr u. 37., Weiner L. u. 12. (184/2009.)
4b/3. Andrássy út 77., Aradi u. 68., Csengery u. 76., Izabella u. 41., Izabella u. 76., Lázár u. 20., Lovag u. 10. (185/2009.)
4b/4. Csengery u. 63., Szív u. 20. (186/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (168/2009.)
5a/2. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hunyadi téri Vásárcsarnok területén lévő, J/TER/2 jelű helyiség hasznosítására (187/2009.)
5a/3. TESZ V. emeletének hasznosítása (188/2009.)
5a/4. Az Eötvös 10. sz. alatti kulturális-közösségi színtér egyes helyiségeinek tartós hasznosításáról szóló szerződés-tervezetek jóváhagyása (189/2009.)

és az ülésen kiosztott anyag (394/2009. XI. 24.)

Budapest, 2009. november 19.

Üdvözlettel:


Pócs Attila sk.
elnök