Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. október 20-án (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(331/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról
(349/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(326/2009. X. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(327/2009. X. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. A rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása
(337/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia Környezetvédelmi Bizottság elnöke

13. A Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(344/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Parkolási és Közlekedés-fejlesztési Kerethez való csatlakozásra
(339/2009. X. 13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. október 15.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök