MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. október 22-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(331/2009. X. 12.) és az ülésen kiosztott (354/2009. X. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosításáról
(349/2009. X. 15.) és az ülésen kiosztott (359/2009. X. 22.) (360/2009. X. 22.) (361/2009. X. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

3. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(326/2009. X. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

4. Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(327/2009. X. 8.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

5. A rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet megalkotása
(337/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia Környezetvédelmi Bizottság elnöke

6. Szociális támogatások méltányossági alapon való megítélése
(332/2009.X. 12.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselők

7. Felmérés indítása nem kötelező programok térítési díjának támogatására oktatási intézményekben
(333/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselők

8. Települési önkormányzatoknak elővásárlási joga a lakóingatlanok kényszerértékesítése során
(334/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselők

9. Felmérés készítése a szociális bérlakásként hasznosított komfortnélküli és szükséglakások állapotáról
(335/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselők

10. A 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítása
(336/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. Előterjesztés az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására
(346/2009.X.15.)
[az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetői pályázatának elbírálása
[Az érintettek hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.. Ide kattintva a vezetői pályázatok letölthetőek.)]
és az ülésen kiosztott (353/2009. X. 20.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. A Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(344/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat a parkolás gazdálkodás üzemeltetésének megoldására
Az ülésen kiosztott (355/2009. X. 21.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Javaslat a Parkolási és Közlekedés-fejlesztési Kerethez való csatlakozásra
(339/2009. X. 13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt 2009. évi módosított üzleti terve
(340/2009. X. 13.) és a TERMA üzleti terve (295m/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület Vörösmarty utca 47/B. szám alatti ingatlan hasznosítása
(345/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. II. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(323/2009. X. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz-ú helyiség csoportok elidegenítésre történő kijelölésére
Az ülésen kiosztott (324/2009. X. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Andrássy út 53. szám alatti 29425/0/A/10, a 29425/0/A/12 hrsz-ú, az Oktogon tér 3. szám alatti, 29424/0/A/9 hrsz-ú, valamint a Jókai u. 20. szám alatti 28973/0/A/20 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére
(322/2009. X. 8.) és az új értékbecslések
Andrássy út 53.: (356/2009. X. 22.) és Oktogon tér 3.: (357/2009. X. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Budapest VI. kerület Székely B. u. 12/a. tetőtér 1. szám alatti lakás többszörös bérlőkijelölési jogának a VI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő biztosítására
(343/2009. X. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest VI. kerület Lovag u. 9. (hrsz: 28979) sz. alatti ingatlan – volt iskolaépület – pályáztatás útján történő hasznosítására
(342/2009. X. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére
(341/2009. X. 14.) és az új értékbecslés: : (Dalszínház u. 8.) (358/2009. X. 22.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(319/2009. X. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

25. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

26. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények
a) Wertán Zsolt Zoltán képviselő interpellációja „Annyit ér a rendelet amennyire nem tartjuk be?” címmel
(347/2009. X. 15.)

b) Wertán Zsolt Zoltán képviselő interpellációja „Elszabadult ágyú a fedélzeten” címmel
(348/2009. X. 15.)

c) Wertán Zsolt Zoltán képviselő interpellációja „Lehet-akár jó is ennyi pénzért?” címmel
(351/2009. X. 16)

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2009. augusztus 26-án megtartott igazgatósági ülés átiratának megküldése
(321/2009. X. 7.)

- Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat társadalombiztosítási támogatásának visszavonása
(320/2009. X. 7.)

- Köztisztasági tanácsnoki beszámoló
(352/2009. X. 20.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. október 15.


Verók István
polgármester