Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Gazdasági Bizottság következő ülését
2009. október 21-én (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti nagytermében

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendelet módosítása
(331/2009. X. 12.) és az ülésen kiosztott (354/2009. X. 21.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Települési önkormányzatoknak elővásárlási joga a lakóingatlanok kényszerértékesítése során
(334/2009. X. 12.)
Előterjesztő: Deák Imre és Wertán Zsolt Zoltán képviselők

13. A Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötött Vagyonkezelési Megbízási Szerződés kiegészítése
(344/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

14. Javaslat a parkolás gazdálkodás üzemeltetésének megoldására
Az ülésen kiosztott (355/2009. X. 21.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

15. Javaslat a Parkolási és Közlekedés-fejlesztési Kerethez való csatlakozásra
(339/2009. X. 13.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt 2009. évi módosított üzleti terve
(340/2009. X. 13.) és a TERMA üzleti terve (295m/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Budapest, VI. kerület Vörösmarty utca 47/B. szám alatti ingatlan hasznosítása
(345/2009. X. 15.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. II. 11. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(323/2009. X. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz-ú helyiség csoportok elidegenítésre történő kijelölésére
Az ülésen kiosztott (324/2009. X. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Andrássy út 53. szám alatti 29425/0/A/10, a 29425/0/A/12 hrsz-ú, az Oktogon tér 3. szám alatti, 29424/0/A/9 hrsz-ú, valamint a Jókai u. 20. szám alatti 28973/0/A/20 hrsz-ú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére
(322/2009. X. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Budapest VI. kerület Székely B. u. 12/a. tetőtér 1. szám alatti lakás többszörös bérlőkijelölési jogának a VI. kerületi Rendőrkapitányság részére történő biztosítására
(343/2009. X. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest VI. kerület Lovag u. 9. (hrsz: 28979) sz. alatti ingatlan – volt iskolaépület – pályáztatás útján történő hasznosítására
(342/2009. X. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére
(341/2009. X. 14.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Budapest, VI., Székely B. u. 27. II. 38. szám alatti lakás bérbeadása Vácz Erzsébet részére (154/2009.)
2a/2. Budapest, VI. kerület Izabella utca 44/b. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadása (155/2009.)
2a/3. Budapest, VI. ker. Munkácsy M. u. 29. I. 3. szám alatti lakás bérbeadása Rentainé Gombita Andrea részére (156/2009.)

b. Elidegenítés
2b/1. Budapest, VI., Rippl R. u. 31. fsz. 8. szám alatti szükséglakás értékesítése lakásbővítés céljából (157/2009.)

c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Egyéb -

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Javaslat a Budapest, VI. ker. Király u. 98/a. szám alatti társasházban lévő, 5. és 6. albetétszámú helyiségek bérbeadására (158/2009.)

b. Elidegenítés
3b/1. Bp. VI. ker. Podmaniczky u. 79. szám (Hrsz.: 28371) alatti társasház osztatlan közös tulajdonában lévő, XIII. számmal jelölt, 211 m2 alapterületű pinceszinti tárolók területéből 52 m2 alapterület értékesítése a 32. albetétszámú üzlethelyiség tulajdonosa részére, bővítés céljára (159/2009.)
3b/2. Javaslat 7 db önkormányzati tulajdonú, tetőtéri albetét árverés útján történő értékesítésére (160/2009.)
3b/3. Felsőerdősor 6., 8. sz. Albetét (161/2009.)
3b/4. Paulay E. u. 44., 2. sz. albetét (162/2009.)
3b/5. Dalszínház u. 10., Szondi u. 98/A. (163/2009.)
3b/6. Weiner L. u. 14. (164/2009.)
3b/7. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások árverésen történő értékesítésére (165/2009.)
3b/8. Szondi u. 11. (166/2009.)

c. Elővásárlási jog -
d. Csere -
e. Tulajdonosi hozzájárulás -
f. Funkcióváltás -
g. Az önkormányzat javára fennálló követelés elengedése -

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
a. Parkolóhely megváltás -
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Jókai u. 14. (146/2009.)
4b/2. Kmety u. 18., Szinyei M. u. 16., Teréz krt. 45. (147/2009.)
4b/3. Andrássy út 37., Csengery u. 71., Izabella u. 87. (148/2009.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (145/2009.)
5a/2. Tájékoztató a TÁMOP 3.1 pályázattal kapcsolatos egyszerű közbeszerzési eljárás lezáró döntés módosításáról (151/2009.)
5a/3. Előterjesztés „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban döntés meghozataláról

5a/4. Gazdasági Bizottság 190/2009. (06.24.) számú határozatának módosítása (152/2009.)
5a/5. Bp. VI. ker. Kmety u. 18. szám alatti társasház kéményfelújítási munkadíjából tulajdoni hányad arányában az Önkormányzatra eső 530.750,-Ft megfizetésének jóváhagyása (153/2009.)
5a/6. Javaslat Budapest VI – VII. ker. kerület Király utca (Nagymező u. – Király u. 38. szám közötti szakasz) forgalomcsillapító küszöbök burkolatfelújítási munkáihoz kivitelező kiválasztására (144/2009.)
5a/7. Palackzsugorító felszerelésének támogatása (149/2009.)
5a/8. Terézvárosi általános iskolák természetvédő oktatóprogramjának támogatása (150/2009.)

Budapest, 2009. október 15.

Üdvözlettel:


Pócs Attila sk.
elnök