Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottsága

 

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Igazgatási Bizottság a következő ülését
2009. szeptember 22-én (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

6. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft ügyvezetőjének megválasztása
(264/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

nyílt ülés:

2. Tájékoztató jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
(262/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítása
(274/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(275/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló legújabb rendeletének megalkotása
(292/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Rendelet módosítási javaslat a Terézváros Építészeti-műszaki Tervtanács egyes számú mellékletében a Tervtanács eljárásrendjének megváltoztatására
(241/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(251/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. Rendelet a mosható nadrágpelenka használatának támogatásáról
(288/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9. Javaslat a gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítására
(294/2009. IX.14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárás kiírása ÁROP 3.A.1 „Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” projekt tárgyában
(299/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

13. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(289/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(284/2009. IX. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

16. Az Eötvös 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(295/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

19. Kártérítési igény érvényesítése a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht volt ügyvezetőjével szemben
(291/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

23. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére
(300/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Üdvözlettel: 

 

Markocsány Zoltán sk
elnök