Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2009. szeptember 24-én (csütörtök) 8 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

2. Tájékoztató jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
(262/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

5. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló legújabb rendeletének megalkotása
(292/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(251/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

9. Javaslat a gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítására
(294/2009. IX.14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. Határozati javaslat a Hunyadi tér pályázati anyagának benyújtásáról a KMOP-2009-3.1.1. A/B/C kódjelű „versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” c. pályázatra
(246/2009. VIII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

11. Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről, a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(245/2009. VIII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

12. Közbeszerzési eljárás kiírása ÁROP 3.A.1 „Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” projekt tárgyában
(299/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

15. Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnika beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
(az előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Az Eötvös 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(295/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

17. Közbeszerzési eljárás indítása az E-10 hangtechnikai eszközeinek pótlólagos beszerzése
(302/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

20. Javaslat parkolás gazdálkodással kapcsolatos szerződés meghosszabbítására
(301/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

21. Javaslattétel Terézváros közterületein parkolás üzemeltetés végzésére 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság közreműködésével
(290/2009. IX. 14.)
Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

22. Az aktív vagyongazdálkodás körébe javasolt ingatlanok árverés útján történő értékesítése
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(304/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére
(300/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Üdvözlettel:


Hassay Zsófia sk.
elnök