MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó
rendes ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
(Bp., VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés valamint „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására
(283/2009. IX. 14.) és az ülésen kiosztott anyag (307/2009. VIII. 23.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Fromm Pál Emlékérem adományozása
(250/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
(249/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
(242/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat
(293/2009. IX. 14.) és az ülésen kiosztott anyag (309/2009. VIII. 23.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft ügyvezetőjének megválasztása
(264/2009. IX. 7.) és az ülésen kiosztott anyag (312/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői megbízása
(298/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

8. Gyógyszer támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(263/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

9. Temetési segély ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása
(287/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009. (III. 2.) rendeletének módosítása
(248/2009. VIII. 19. és 278/2009. IX. 9.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

2. Tájékoztató jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
(262/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítása
(274/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

4. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(275/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

5. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról szóló legújabb rendeletének megalkotása
(292/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

6. Rendelet módosítási javaslat a Terézváros Építészeti-műszaki Tervtanács egyes számú mellékletében a Tervtanács eljárásrendjének megváltoztatására
(241/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

7. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(251/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

8. Rendelet a mosható nadrágpelenka használatának támogatásáról
(288/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9. Javaslat a gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítására
(294/2009. IX.14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

10. (15.) Döntés az Eötvös u. 10. szám alatti Kulturális Közösségi Színtér fénytechnika beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
az ülésen kiosztott anyag (311/2009. IX. 23.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

11. (16.) Az Eötvös 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(295/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

12.(17.) Közbeszerzési eljárás indítása az E-10 hangtechnikai eszközeinek pótlólagos beszerzése
(302/2009. IX. 17.) az ülésen kiosztott anyag (313/2009. IX. 24.)
Előterjesztő: dr. Hegedűs Károly alpolgármester

13. (20.) Javaslat parkolás gazdálkodással kapcsolatos szerződés meghosszabbítására
(301/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

14. (22.) Az aktív vagyongazdálkodás körébe javasolt ingatlanok árverés útján történő értékesítése
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(304/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

15. (23.) Javaslat önkormányzati követelések értékesítésére
(300/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

16. (24.) A Budapest, VI. kerület Nagymező u. 21. szám alatti társasházban lévő 6. albetét számú helyiség ügye
(252/2009. VIII. 24.) az ülésen kiosztott anyag (310/2009. IX. 23.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

17. (28.) Javaslat 4 db üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(265/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

18. (29.) Javaslat a Bp. VI. kerület Andrássy út 17. szám alatti 29306/0/A/4 hrsz-ú üzlethelyiség bérlője részére történő elidegenítésre
(268/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

19. (30.) Javaslat a Budapest, VI. kerület Bajnok u. 17. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérleti díjának megállapítására
(255/2009. VIII. 26.) az ülésen kiosztott anyag (316/2009. IX. 24.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

20. (31.) Javaslat bérlővel terhelt, Bp. VI. kerület Szondi u. 37/c. 28581/0/A/1, valamint a 28581/0/A/6 hrsz-ú helyiségek elidegenítésre történő kijelölésére
(254/2009. VIII. 26.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

21. (32.) Javaslat a bérlővel terhelt Bp. VI. kerület Bajcsy-Zs. út 31. szám alatti 29151/0/A/1 és a 29151/0/A/51 hrsz-ú helyiségcsoport elidegenítésre történő kijelölésére
(258/2009. IX. 1.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

22. (33.) Javaslat a Bp. VI. kerület Aradi u. 31. szám alatti, 28711/0/A/2 hrsz-ú helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(253/2009. VIII. 25.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

23. (34.) Javaslat a Bp. VI. kerület Dessewffy u. 18-20. I. em. 3. szám alatti üres lakás árverésen történő értékesítésére
(269/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

24. (35.) Javaslat a Budapest VI. kerület Bajcsy-Zs. út 7. szám alatti társasházban lévő 29265/0/A/24 hrsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség árverés útján történő értékesítésére
(272/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

25. (10.) Határozati javaslat a Hunyadi tér pályázati anyagának benyújtásáról a KMOP-2009-3.1.1. A/B/C kódjelű „versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” c. pályázatra
(246/2009. VIII. 14.) és az ülésen kiosztott anyag (308/2009. IX. 23.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

26. (11.) Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről, a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(245/2009. VIII. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

27. (12.) Közbeszerzési eljárás kiírása ÁROP 3.A.1 „Komplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri Hivatalban” projekt tárgyában
(299/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

28. (13.) Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(289/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

29. (14.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
(284/2009. IX. 11.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

30. (18.) Döntés a Raksányi-emléktábla megvalósítására kiírt pályázat ügyében
(257/2009. VIII. 31.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

31. (19.) Kártérítési igény érvényesítése a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kht volt ügyvezetőjével szemben
(291/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

32. (21.) Javaslattétel Terézváros közterületein parkolás üzemeltetés végzésére 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság közreműködésével
(290/2009. IX. 14.)
Előterjesztők: Deák Imre képviselő és Wertán Zsolt Zoltán képviselő

33. (25.) Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(267/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

34. (26.) Bp. VI. kerület Andrássy út 98. fszt. 4. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(266/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

35. (27.) Bp. VI. kerület Andrássy út 33. IV. 6. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(276/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

36. Budapest VI. kerület Hajós u. 25. (Zichy J. u. 21.) fszt. 29099/0/A/44 hrsz-ú üzlethelyiséggel, valamint a pinceszint 29099/0/A/45 hrsz-ú raktárhelyiséggel kapcsolatos elővásárlási jog
(273/2009. IX. 8.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba alpolgármester

37. Javaslatok a Terézváros egyes területein uralkodó elfogadhatatlan állapotok megszüntetésére és az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelet módosítására
(315/2009. IX. 24.)
Előterjesztő: Dr. Rabin László alpolgármester

38. Beszámoló a folyamatos és lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(285/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

39. A polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról (szóban)
Előterjesztő: Verók István polgármester

40. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:

- Tóth György társasházi tanácsnok beszámolója munkájáról
(277/2009. IX. 8.)

- A lakás- és helyiséggazdálkodási osztály feladataival összefüggő átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2009. április 1.-augusztus 31. közötti időszakban
(286/2009. IX. 14.)

- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt FEB 2009. VI. 2. és 2009. VI. 29. ülésének jegyzőkönyve
(296/2009. IX. 17.)

- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2009. VIII. 26-án megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(297/2009. IX. 17.)

- Kerékbilincselés folytatásának feltételei
(305/2009. IX. 17.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 17.

 

Verók István
polgármester