Budapest Főváros Terézváros
VI. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Humán Bizottsága

 

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2009. szeptember 22-én (kedden) 14 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:

Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés valamint „Terézváros Mestere” kitüntetés adományozására
(283/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

2. Fromm Pál Emlékérem adományozása
(250/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

3. Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem adományozása
(249/2009. VIII. 24.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

4. Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének meghosszabbítása
(242/2009. VIII. 12.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

5. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat
(293/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

7. A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői megbízása
(298/2009. IX. 17.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

nyílt ülés:

2. Tájékoztató jelentés Bp. Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
(262/2009. IX. 7.)
Előterjesztő: Verók István polgármester

8. Rendelet a mosható nadrágpelenka használatának támogatásáról
(288/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9. Javaslat a gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról szóló 27/1998. (IX. 25.) rendelet módosítására
(294/2009. IX.14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

13. Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
[Az előterjesztés melléklete annak terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, ill. a képviselői CD-n érhető el.]
(289/2009. IX. 14.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

16. Az Eötvös 10. szám alatti Kulturális és Közösségi Színtér működtetése és üzemeltetése
(295/2009. IX. 15.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

18. Döntés a Raksányi-emléktábla megvalósítására kiírt pályázat ügyében
(257/2009. VIII. 31.)
Előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

Bizottsági előterjesztések

szoc1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

szoc2 A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

szoc3 A Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

szoc4 A Terézvárosi Gondozó Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatának módosítása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

szoc5 Tájékoztató a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona tevékenységéről
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fenntartásában működő közoktatási intézmények 2008/2009. évi beszámolójának elfogadása
[intézményvezetői beszámolók]
előterjesztő:
Bajor Zoltán alpolgármester

okt2 Étkezés-kiegészítés a VI. kerületi iskolák tanulói számára
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt3 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fenntartásában működő Szinyei Merse Pál Gimnáziumban indítható 9. osztályok számának meghatározása
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt4 Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt5 Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

okt6 Intézmények pótelőirányzati kérelme
előterjesztő: Bajor Zoltán alpolgármester

e1 A Terézvárosi Önkormányzat intézményeinek tanulói és óvodásai számára szervezett nyári táborok
készítette: dr. Kissné Terstyánszky Irén osztályvezető

e2 Tájékoztató a 2009/2010. tanév beiskolázásáról és beóvodázásáról
Készítette: Bíró Ferenc oktatási ügyintéző

e3 Tájékoztató a lejárt határidejű bizottsági határozatok végrehajtásáról

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mailcímen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2009. szeptember 17.

Üdvözlettel:


Balog Gábor sk
elnök